AVG-GDPR

Privacyverklaring | Wetgeving 2018

Cici blogt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De eigenaar van Cici blogt is Cincia. Zij is te bereiken via cincia1989gmail.com

Persoonsgegevens die via deze website verwerkt wordt:
Cici blogt verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt(e).

Hoe volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Voor- en achternaam
* E-mailadres

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website
 • Lijst met contactgegevens van de bezoeker via een app
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:
Er worden geen gegevens verzameld over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar behalve als er toestemming is gegeven door ouders of voogd. Helaas kan ik niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je er van overtuigd dat deze website zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, mail mij dan zodat ik de informatie kan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt deze website persoonsgegevens:
Cici blogt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een bericht, wanneer er een nieuw artikel wordt gepubliceerd.
 • Zodat je een reactie achter kunt laten onder blogposts op deze website.
 • Om contact te kunnen opnemen met mij via e-mail.
 • Zodat er contact met jou kan worden opgenomen indien nodig (Winactie).
 • Cici blogt analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren, denk hierbij aan inhoud van de artikelen.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden:
Cici blogt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Overzicht van de verschillende gegevens, waarvoor ze gebruikt worden en hoe lang deze bewaard worden:

 • E-mail wanneer er een nieuw bericht wordt gepubliceerd

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om een e-mail te kunnen sturen om je te informeren dat er een nieuw artikel is gepubliceerd, wanneer je via de wordpressknop je daarvoor hebt geregistreerd, en worden bewaard tot uitschrijving. Je kunt je zelf HIER uitschrijven.

 • Reacties onder berichten

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen en eventueel de link van je website, als je die ook achterlaat. Deze gegevens worden gebruikt om je reactie te publiceren onder berichten op deze website en worden bewaard tot jouw verzoek, om de reactie te verwijderen. Natuurlijk mag je mij ook altijd mailen om je reactie te wijzigen.

 • Contactgegevens (via e-mail)

Je naam en e-mailadres worden opgeslagen (en eventueel website). Deze gegevens worden gebruikt om je bericht aan mij via e-mail te kunnen beantwoorden of contact met jou op te nemen als dat nodig is. Deze gegevens worden niet bewaard, zodra de mail is afgehandeld verwijder ik het.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Cici blogt verstrekt jouw gegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan verplichtingen die wettelijk zijn vastgesteld. Omdat deze website gehost is bij STRAtO heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor een goede beveiliging van jouw (en mijn) gegevens. Strato en ik naast WordPress.org zijn en blijven dus verantwoordelijk voor de verwerkingen. Daarnaast verstrekt Cici blogt jouw persoonsgegevens aan derden alleen als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het meedoen aan een winactie en een bedrijf jouw gegevens nodig heeft om bijvoorbeeld een gewonnen prijs op te sturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cici blogt
Je hebt het recht bij mij een verzoek in te dienen je persoonsgegevens die zijn opgeslagen in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt hiervoor een verzoek via e-mail sturen naar cincia1989@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ik zal dan zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen vier weken, op het door jou gedane verzoek. Ik wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via deze link.

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden:
Cici blogtneemt in samenwerking met Strato & WordPress.org de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je toch vinden dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via cincia1989@gmail.com

Cici blogt heeft in samenwerking met WordPress.org & Strato de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

*verwerkersovereenkomst afgesloten tussen Cici blogt & Strato.

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanners en firewalls.
 • Er zitten beveiligingen op deze website om deze te beschermen tegen verdachte inlogpogingen en spam.
 • Er wordt zorgvuldig omgegaan met gegevens van bezoekers en gebruikers van deze website.
 • Deze bescherming wordt uitgevoerd door Cici blogt, Strato & WordPress.org.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, stuur gerust een mail naar: cincia1989@gmail.com

Hopelijk zijn jullie hiermee voldoende geïnformeerd.

♥-elijke groeten, Cincia